You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Singapurski sportski centar, Singapur

Podaci o projektu

Lokacija: Singapur, Сингапур

Novi nacionalni stadion u Singapuru može da primi 55.000 gledalaca i predviđeno je da se koristi za preko 150 različitih sportskih disciplina, kao i održavanje koncerata i parada. Kao jedan od najmodernijih sportskih objekata širom sveta, ovaj kompleks poseduje pokretnu krovnu konstrukciju. Uprkos ogromnim dimenzijama, raspon 312 m i visina 80 m, krov se kompletno zatvara za svega 20 minuta i na taj način obezbeđuje zaštitu od kiše i sunca u veoma kratkom periodu. Zahvaljujući formi svoda sprečava se akumulacija toplote na samom stadionu a otvara se u jugozapadnom pravcu što omogućava optimalnu cirkulaciju vazduha. Osim toga, gledaocima je omogućen impresivan panoramski pogled na horizont Singapura.

  • Krovna konstrukcija raspona 312 m i visine 80 m

Zahtevi

  • Najveća moguća bezbednost i stabilnost tokom montaže krova stadiona
  • Prostorno složena osnova čelične rešetkaste konstrukcije

Klijent

Glavni izvođač
Dragages Singapore Pte Ltd

Izvođač radova na čeličnoj konstrukciji
Yongnam Engineering and Construction
Dulan Asia Pacific Pte Ltd

Benefit klijenta

  • Lagane pojedinačne komponente, kao i montaža gotovo bez upotrebe dodatnog pribora, ubrzali su montažu i demontažu skele na gradilištu. 
  • Velika stabilnost spojeva i sistemski integrisano obezbeđenje PERI UP patosnica od podizanja, dodatno je obezbedilo stabilnost konstrukcije i omogućilo bezbedan rad.
Portret Bernward Stube, direktor (Dulan) i Abhimandran Harendran, menadžer projekta (Yongnam)
Bernward Stube | Evans Baek
Direktor (Dulan) | Menadžer projekta (Yongnam)

PERI UP Flex se pokazao kao bezbedan, fleksibilan i produktivan sistem. Njegovom upotrebom omogućena je i olakšana montaža čelične krovne konstrukcije za stadion sportskog centra u Singapuru.

PERI rešenje

  • PERI UP viseće platforme fiksirane su već na tlu za rešetkastu krovnu konstrukciju, a zatim se cela jedinica, pomoću krana, podizala i postavljala na željenu poziciju.
  • Tokom montaže krovne konstrukcije PERI UP Flex modularna skela se fleksibilno prilagođavala prostorno zahtevnoj osnovi čelične rešetkaste konstrukcije
  • Kao osnova za viseću skelu korišćeni su iznajmljivi SRU profili.
  • Detaljan 3D projekat PERI stručnjaka za skelu, izrađen pomoću PERI CAD softvera, obezbedio je precizan raspored i poravnanje visećih skela.