You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stadion za tešku atletiku, Grčka

Podaci o projektu

Lokacija: Atina, Грчка

Stadion za tešku atletiku za letnje olimpijske igre 2004 sa napregnutom krovnom konstrukcijom

Zahtevi

  • Podupiranje ogromnih čeličnih nosača dužine 72 m
  • Velika opterećenja
  • Jak uticaj vetra
  • Kompleksna osnova

Klijent

J&P – AVAX SA

Benefit klijenta

  • Brza montaža i demontaža
  • Prenošenje kompletnih jedinica pomoću krana
George Foutris, menadžer projekta, Stadion za tešku atletiku, Atina
George Foutris
Menadžer projekta

PERI sistemi MULTIPROP i HD 200 idealno su se kombinovali, kako bi se bezbedno prenelo vertikalno opterećenje, uprkos složenoj geometriji čeličnog rešetkastog nosača. Na osnovu iskustva tokom ovog projekta moram reći da je PERI, kao dobavljač oplata sa tehničkom kompetencijom i velikim potencijalom za isporuku opreme, pouzdan partner kada je u pitanju podrška na ovako složenim zadacima.

PERI rešenje

  • Kombinacija sistema HD 200 i MULTIPROP za 21 m visoku nosivu konstrukciju i prenošenje opterećenja od 500 kN