You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VitraHaus, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Weil am Rhein, Немачка

 • Izložbeni objekat u Vitra Campus-u
 • 20 m visok kompleks koji čini 12 armiranobetonskih jedinica sa masivnim krovovima na kalkan, naslahanih jedna na drugu
 • Period za realizaciju grubih radova: 10 meseci
 • Arhitektonski studio: Herzog & de Meuron, Basel

Zahtevi

 • Različite, delimično komprimovane i zakrivljene forme
 • Komplikovani preseci
 • Kompleksni segmenti prepušteni i do 15 m
 • Kratak rok izgradnje

Klijent

Implenia Bau GmbH, Rümmingen

Benefit klijenta

 • Visok kvalitet gradnje uprkos kratkom roku
Waldemar Scherer, šef gradilišta, VitraHaus
Waldemar Scherer
Šef gradilišta

Izuzetno sam zadovoljan sistemskom oplatom i tehničkom podrškom. Realizacija projekta tekla je odlično zahvaljujući tehničkim mogućnostima sistema oplata i skela kao i dobrom saradanjom sa stručnjacima firme PERI. Striktni statički zahtevi bili su takođe uvek ispunjeni. Uprkos izuzetno neobičnom arhitektonskom rešenju radovi su završeni u dogovorenom roku.

PERI rešenje

 • Rešenje oplata i skela za kompleksnu formu i prenošenje opterećenja
 • Spregovi sastavljeni od sistemskih elemenata, koji se iznajmljuju