You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Chadstone tržni centar, Australija

Podaci o projektu

Lokacija: Melbourne, Аустралија

 • Najveći tržni centar u Australiji sa približno 70.000 posetilaca dnevno
 • Realizacija kompleksne čelično-staklene krovne konstrukcije u okviru proširenja tržnog centra za 34.000 m² na ukupnoj površini od 212.000 m²

Zahtevi

 • Izrada rešenja i isporuka nosive i radne skele, za podupiranje krovne konstrukcije kao i montažu svih staklenih segmenata
 • Minimalna upotreba krana, pošto je samo jedan bio na raspolaganju za izvođenje svih radova
 • Visok stepen bezbednosti budući da je tržni centar sve vreme bio otvoren
 • Striktan rok gradnje sa fiksnim terminom ponovnog otvaranja Chadstone tržnog centra

Klijent

Nomad Scaffold, Melburn, Australija

Benefit klijenta

 • Nosiva skele perfektno prilagođena prenosu opterećenja i kompleksnoj geometriji objekta
 • Optimalan pristup svim radnim površinama zahvaljujući visokom stepenu fleksibilnosti skele u pogledu prilagođavanja geometriji na svim visinama i svakoj zakrivljenoj formi
 • Mogućnost montaže bez upotrebe krana zahvaljujući laganim pojedinačnim sistemskim komponentama; paralelno izvođenje različitih radova sa minimalnim korišćenjem krana
 • Bezbedna primena kako tokom montaže tako i prilikom upotrebe
Portret Alan Watt, poslovođa firme Nomad Scaffold, Melburn, Australija
Alan Watt
Poslovođa

Već dugi niz godina sam u ovom poslu i mogu reći, da je PERI UP Flex, zahvaljujući različitim dimenzijama patosnica, horizontala i dodataka, najprilagodljiviji i najprimenljiviji sistem sa kojim sam radio. Rad na velikim visinama i sa ograničenom mogućnošću korišćenja krana za transport materijala, znatno je olakšan zahvaljujući laganim sistemskim komponentama i boljem povezivanju patosnica sa horizontalama. Pored toga dodatna oprema obezbeđuje fleksibilniju primenu.

Gary Carlisle
Menadžer Nomad Scaffold

PERI UP je najlakši i najprilagodljiviji sistem koji smo ikada koristili. Prilikom realizacije ovog zahtevnog projekta od posebne važnosti je bio kod konzolnih prepusta i za prilaz teško pristupačnim i uskim radnim površinama.

PERI rešenje

 • Sveobuhvatan projekat nosive i radne skele za realizaciju čelične krovne konstrukcije zahtevne forme i montažu staklenih panela
 • Skelna konstrukcija na 3 do 4 nivoa, visine i do 20 m i dužine do 85 m, delimično sa velikim rasponima, koje je trebalo premostiti, i konzolnim prepustima
 • Kompletno pokrivene ravne radne površine