You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pomorski muzej Talin, Estonija

Podaci o projektu

Lokacija: Talin, Естонија

Renoviranjem istorijskog, gotovo 100 godina starog zdanja sa tri armirano-betonske kupole, nastao je muzej sa 8.500 m² izložbenog prostora.

Otvaranje: maj 2012.

Zahtevi

  • radne platforme za saniranje armirano-betonskih kupola istorijskog zdanja
  • privremeno podupiranje kupola
  • radne platforme za spoljašnje zidove
  • rok za završetak radova svega 10 meseci

Klijent

Nordecon AS, Tallinn

Benefit klijenta

  • optimizovan rad zahvaljujući geometrijski prilagođenim radnim nivoima
  • minimalan utrošak materijala i vremena za montažu zahvaljujući velikom osnovnom rasteru
Harto Vallimägi, šef gradilišta
Harto Vallimägi
Šef gradilišta

Korišćenjem PERI UP sistema svaka konstrukcija postaje dostupna, bez obzira koliko je komplikovana njena geometrija – time je zagarantovana bezbednost za naše osoblje.

PERI rešenje

  • za svaku od kupola izrađena je po 33 m dugačka i široka prostorna skela za njihovo podupiranje
  • PERI UP sistemska skela kao prostorno prilagođena radna platforma sa mit stepenastim nivoima
  • integrisano pristupno stepenište
  • geometrijski optimalno raspoređeni radni nivoi do visine od 21 m