You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sanacija kapije zamka Neuschwanstein, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Füssen, Немачка

 • Dvorac Neuschwanstein je jedna od najpoznatijih znamenitosti Nemačke, sa oko 1,5 miliona posetilaca godišnje iz celog sveta – povezan sa visokim troškovima održavanja
 • U opkviru konstantnih mera sanacije istočna kapija je u potpunosti prekrivena skelom, a privremena zaštitna konstrukcija postavljena je iznad nje.

Zahtevi

 • Fleksibilna radna skela sa privremenom zaštitnom krovnom konstrukcijom, u svrhu preciznog lociranja i dokumentovanja oštećenja na fasadi i krovu, kao i kasnijeg izvođenja sanacionih radova.
 • Prilagođavanje situaciji na licu mesta sa mnogobrojnim dodacima, upustima i prepustima kao i kružnim elementima građevine.
 • Izuzetna lokacija i stalan priliv posetilaca tokom godine uslovili su ručnu montažu, bez upotrebe teleskopskih viljuškara i krana.

Klijent

BSB Bau- und Spezialgerüstbau Franke & Wagner GmbH, Schmölln

Benefit klijenta

 • Ubrzan proces montaže i istovremeno povećan stepen bezbednosti prilikom rada na skeli zahvaljujući korišćenju gotovo samo sistemskih komponenata.
 • Izbegavanje postavljanja cevi i spojnica tokom montaže skele, kao i u vezi s tim, potencijalnih mesta spoticanja u toku korišćenja.
 • Značajna ušteda zaliha materijala na gradilištu, kao i vremena neophodnog za montažu, zahvaljujući optimizaciji šitrina polja i raspona zaštitne konstrukcije - kao rezultat jednostavnog, bezbednog i efikasnog rešavanja problema sa snegom putem cerada sa mogućnošću zagrevanja.
Portret Michael Koschorreck, nadzornik i Andreas Dölz, šef gradilišta pri BSB Bau- und Spezialgerüstbau Franke & Wagner GmbH
Michael Koschorreck | Andreas Dölz
Nadzornik | Šef gradilišta

Zahvaljujući PERI inovativnim rešenjima u vidu zaštitne krovne konstrukcije, koju je moguće zagrevati, smanjeno je opterećenje snegom i ekonomično realizovane konstrukcije za premošćavanje i prenos opterećenja – rezultat sjajne saradnje sa PERI inženjerima i njihove kontinuirane podrške od faze planiranja do same primene na gradilištu. Uprkos komplikovanoj geometriji objekta, zahvaljujući posebnoj formi i čvrstini spojeva PERI UP Flex sistema, nisu bile neophodne dodatne ispune ili preklapanja. Time i sama skela ostavlja impresivan utisak i vizuelno reprodukuje siluetu kapije u impozantnoj formi. Na taj način ispunili smo očekivanja klijenta – tako uspešno, da se svakodnevno i do 8.000 posetilaca divilo skeli.

PERI rešenje

 • PERI UP Flex rešenje za postavljanje i zatvaranje skele optimalno je prilagođeno uslovima na licu mesta i statičkim zahtevima.
 • Kontinuirana projektna podrška PERI stručnjaka za skelu: od izrade projektno specifičog plana skele do nadzora montaže na samom gradilištu
 • Inovativno: cerade sa mogućnošću zagrevanja omogućile su, da se izbegne neželjeno opterećenje snegom tokom zimskih meseci.