You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Statua Hrista, Portugal

Podaci o projektu

Lokacija: Lissabon, Португал

Postavljanje skele u svrhu čišćenja i renoviranja statue Hrista visoke 28 m, koja je postavljena na 81 m visoko postolje

Ukupna visina: 109 m

Zahtevi

  • Komplerna montaža skele u cilju čišćenja i renoviranja
  • Komplikovana geometrija i jak uticaj vetra
  • Korišćenje za reklamni prostor

Klijent

Santuário de Cristo Rei, Almada, Lisabon

Benefit klijenta

Brza montaža i visoki bezbednosni standardi

Henrique Santos, šef gradilišta
Henrique Santos
Šef gradilišta

Kod PERI UP ramovske skele fasciniraju me dve stvari: brza montaža i visoki bezbednosni standardi, koje nam ovaj sistem konstrukcijski omogućava.

PERI rešenje

  • PERI UP T 72 ramovska skela postavljena je oko postolja, sa korišćenjem CB konzola za među-podupiranje
  • Nadogradnja u formi stepeništa sa unutrašnjim konzolama
  • U kombinaciji sa PERI UP Rosett modularnom skelom za maksimalno prilagođafvanje geometriji statue