You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ADAC centrala, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Minhen, Немачка

Petospratna, centralna zgrada sa osnovom zvezdaste forme i poslovnim toranjem sa 18 spratova

Ukupna visina: 93 m
Period izgradnje: 2006-2011

Zahtevi

  • Zidovi visine i do 14 m, delimično sa posebnim zahtevima izgleda vidljivog betona, delimično jednostrani
  • Prednošenje linijskog opterećenja do 400 kN/m² i podupiranje konzolnih prepusta

Klijent

ARGE Neubau ADAC-Zentrale:
Ed. Züblin AG, Direktion Nord und Bayern;
ADAC, München

Benefit klijenta

Sveobuhvatno efikasno rešenje za zidove, jezgra, međuspratne konstrukcije i konzolne prepuste kao i za stručnu podršku

Joachim Link, šef gradilišta, ADAC centrala
Joachim Link
Šef gradilišta

Za realizaciju ovog projekta dobili smo od PERIja jedan koncizan i precizno razrađen koncept oplata i skela. Ekonomičnoj realizaciji i uštedi na vremenu dodatno su doprinele sveobuhvatne usluge PERI inženjera, vezane za potrebe gradilišta.

PERI rešenje

  • Raznovrsna primena TRIO oplate za visoke, jednostrane zidove, liftovska jezgra i posebne zahteve izgleda vidljivog betona
  • Kombinacija modularnih i prilagođenih oplatnih stolova za brzu i bezbednu izradu zakrivljenih ploča
  • Ušteda vremena zahvaljujući smanjenom broju podupirača i laganim pojedinačnim elementima sistema SKYDECK i MULTIPROP.
  • Povećana produktivnost zahvaljujući bezbednom radnom prostoru ograđenom RCS penjajućim zaštitnim panelima
  • Preuzimanje linijskog opterećenja putem HD 200 podupirača i 18 m visoke PERI UP nosive skele