You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Airport City - objekat 2100, Novi Beograd, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Novi Beograd, Србија

Airport City je poslovni park koji se nalazi na Novom Beogradu. Jedan od objekata izgrađen u ovom kompleksu je zgrada 2100, ukupne visine 51 m. PERI koncept oplate pokazao se kao izuzetno ekonomično rešenje.

 

Zahtevi

  • Ekonomična izgradnja u skladu sa zadatim rokovima

Klijent

ZOP inženjering d.o.o.

Benefit klijenta

  • Upotrebom sistema TRIO i SKYDECK oplata zidova i ploča se brzo montirala, dok su zahvaljujući tačno isplaniranim ciklusima betoniranja neophodne količine opreme na gradilištu uvek bile predvidive
  • Zahvaljujući dobro razrađenom konceptu oplate, izvođač radova je bio u mogućnosti da izradi čitavu etažu za samo 10 dana
Portret Dušana Mijatovića, menadžera projekta, ZOP inženjering d.o.o., Beograd
Dušan Mijatović
Menadžer projekta

Saradnja sa firmom PERI Srbija je na veoma visokom nivou. Zaposleni u firmi su uvek  spremni da pomognu sa tehničkim rešenjima i u najkraćem mogućem roku odgovore na sve zahteve.

PERI rešenje

  • Prilikom izrade liftovskog okna i stepenišnih jezgara korišćeno je prilagođeno i bezbedno rešenje za podupiranje unutrašnje oplate
  • BR šahtovske platforme na čeličnim profilima, bezbedno su prenosile radno opterećenje
  • Tokom realizacije skeletne konstrukcije za armirano betonske stubove korišćeni su TRIO i RAPID sistemi
  • MULTIFLEX oplata ploča upotrebljena je prilikom izrade obodnih greda, dok je lagana aluminijumska oplata ploča SKYDECK korišćena za međuspratne konstrukcije