You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Aspen Residence, Malezija

Podaci o projektu

Lokacija: George Town, Малезија

Stambeno-poslovni kompleks Aspen Residence sa ukupno 26 spratova

Zahtevi

 • Oplata zidova na višim etažama
 • jedinice visine i do 3,25 m
 • Brza obuka
 • Jednostavna primena

Klijent

Rimbaco Sdn. Bhd., Malezija

Benefit klijenta

 • Brz rad zahvaljujući ručnoj montaži oplate
 • Mogućnost vertikalne i horizontalne nadogradnje DUO panela
 • Brzo čišćenje
 • Primena jedinica 4-5 puta na jednoj etaži
 • Bez korišćenja krana
 • Ušteda gotovo 50% radnog vremena
Ing. William Low, Projektleiter; Rimbaco Sdn. Bhd., Malaysia
Inž. William Low
Vođa projekta

Ovo je bila prva primena sistemske oplate za osoblje na gradilištu. U poređenju sa standardnim sistemima oplata uštedeli smo skoro 50 % radnog vremena. Istakao bih jednostavnu primenu. Uz veoma kratku obuku, kompletan tim je brzo shvatio sistematiku.

PERI rešenje

 • Univerzalno primenljiva sistemska oplata PERI DUO
 • Jednostavna i logična primena
 • Brza montaža i premeštanje, bez korišćenja dodatne opreme

Korišćeni PERI sistemi