You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Upravna zgrada Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Podaci o projektu

Lokacija: Buenos Aires, Аргентина

Novu upravnu zgradu - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - karakteriše krovna konstrukcija talasaste forme, površine 9.000 m² na visini od 20 m.

 • Etaže: 4
 • Osnova objekta: 94 m x 103 m

Architekta: Foster + Partners, London

Zahtevi

 • Precizno oblikovanje
 • Visoki zahtevi u pogledu natur-betona
 • Kratak rok izgradnje

Klijent

CRIBA S.A., Buenos Aires

Benefit klijenta

 • Ekonomično zahvaljujući standardnim sistemskim komponentama i smanjenim zalihama materijala za skelnu potkonstrukciju
 • Precizna forma i optimalan kvalitet natur-betona zahvaljujući velikom broju predmontiranih elemenata i njihovoj čvrstoj vezi korišćenjem zglobnih spojnica
Juan Manuel Denotta, Projektleiter, Banco Ciudad
Juan Manuel Denotta
Menadžer projekta

Sa samo dvoje PERI kolica stolovi, površine i do 24 m² i težine 2 t postavljeni na PERI UP Rosett platforme, su jednostavno premeštani – sjajno rešenje za naš projekat.

PERI rešenje

 • Po meri izrađen koncept oplata i skela, sa pokretnim oplatnim stolovima na međuplatformi
 • Precizno, pomoću drvenih remenata i VARIOKIT spregnutih konstrukcija predmontirani elementi i MULTIPROP nosivi tornjevi povezuju se u velike stolove, površine i do 24 m²
 • Ručno premeštanje korišćenjem uređaja za podizanje i transport, na visinu od 13 m odnosno 16 m
 • Realizacija u 6 taktova, svaki dužine 16 m
 • Postepeno remodelovanje skelne potkonstrukcije za sledeći segment