You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Barwa Commercial Avenue, Katar

Podaci o projektu

Lokacija: Doha, Катар

Gradnja poslovnog centra dužine 8 km duž auto-puta

 • Vreme izgradnje 3 godine
 • Površina ca. 900.000 m²
 • Debljina ploča 20 cm
 • Spratna visina 2,20 - 7,80 m

Zahtevi

 • Završetak radova za 3 godine
 • Pravovremena isporuka velikih količina materijala
 • Sveobuhvatna stručna podrška na gradilištu

Klijent

Hochtief Construction Qatar W.L.L., Doha

Benefit klijenta

 • Sveobuhvatno kompletno rešenje
 • Brza montaža i taktovi betoniranja zahvaljujući međusobno usklađenim sistemima oplate
 • Primena i crteži za montažu prilagođeni potrebama gradilišta
 • Obuke koje su pratile razvoj gradilišta
 • Nesmetani procesi izgradnje zahvaljujući 24-časovnom servisu
Portet Ghassan Kawash, menadžer projekta firme Hochtief Construction Qatar W.L.L., Doha
Ghassan Kawash
Menadžer projekta

PERI ne samo da nam je isporučio oplatu, već nam je pružio kompletna rešenja za sve zahteve gradilišta. Kao kompetentan partner PERI nam pruža podršku u obuci, inženjeringu i instruktaži na gradilištu.

 

PERI rešenje

 • Kompletno rešenje shodno zahtevima projekta
 • Usklađena isporuka velikih količina materijala u saradnji sa PERI logističkim timom
 • Sveobuhvatna podrška na gradilištu i obuke osoblja, instruktaža i 24-Stčasovni servis
 • Po meri izrađena kombinacija različitih sistema oplata i skela