You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Der Neue Zollhof, Nemačka

Podaci o projektu

Lokacija: Diseldorf, Немачка

Neobičan kompleks zgrada unutar umetničke i medijske luke na Rajni u Diseldorfu. Tri, i do 55 m visoka bloka sastoje se od međusobno pomerenih i zakrivljenih armiranobetonskih elemenata.

Period izgradnje: 1996-1998

Arhitekta: Frank O. Gehry

Zahtevi

Jedinstvena geometrija objekta sa dvostruko zaobljenim površinama slobodne forme

Klijent

Philipp Holzmann Bauprojekt AG

Benefit klijenta

  • Složena forma zgrade realizovana korišćenjem sistemskih komponenti
Glavni poslovođa na gradilištu Neue Zollhof u Diseldorfu
Werner Meyer
Glavni poslovođa

Prilikom realizacije ovako zahtevnog objekta neophodnan je visok nivo stručnosti i fleksibilnosti na licu mesta.

PERI rešenje

  • Rešenje oplate - sistem SKYDECK za oplatu ploče, delovi za ispunu pomoću trougaonih ramova i elemenata za ispunu
  • TRIO kao kalup za montažu specijalnih elemenata od polistirena, precizno obrađenih na CNC mašini
  • Koso postavljena RAPID oplata stubova, podešavanje putem klinova