You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Capella, Singapur

Podaci o projektu

Lokacija: Sentosa Island, Сингапур

Luksuzni hotelski kompleks sa 6 zvezdica ima 110 soba raspoređenih na 5 spratova glavne zgrade i 60-tak bungalova.

Period izgradnje: 2007-2009

Arhitekta: Sir Norman Foster, London

Zahtevi

  • Kratak rok izgradnje
  • Debljina ploča 35 cm, spratna visina od 3,50 do 6,50 m
  • Masivne grede u svečanoj sali

Klijent

Tiong Seng Ltd., Singapur

Benefit klijenta

Porast produktivnosti za 30% zahvaljujući laganim pojedinačnim komponentama, sistemskom sledu montaže i ranijoj demontaži korišćenjem tzv. padajućih glava.

Edwin Lee Wee Ping, inženjer
Edwin Lee Wee Ping
Inženjer

PERI sistemi otvaraju nove mogućnosti. Siguran sam, da ćemo na taj način obezbediti sveukupno rešenje u svrhu ispunjenja našeg cilja. Na kraju, to je i osnova za veću bezbednost, bolji kvalitet i veću produktivnost na gradilištu.

PERI rešenje

Tri seta SKYDECK oplate, svaki površine 500 m² za izradu armiranobetonskih ploča, uz korišćenje sistema "padajućih glava" za prevremenu demontažu.