You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Marques de Riscal, Španija

Podaci o projektu

Lokacija: Elciego, Шпанија

Luksuzni hotel španske vinarije ’Marques de Riscal’, vinska regija Rioja.
Građevinski kompleks koji karakteriše nekoliko blokova, kuboidne forme, koji ulaze jedan u drugi i  krovna konstrukcija sa 1.800 m² impozantnom, nepravilno zaobljenom i izlomljenom površinom izrađenom od titanijuma.

Period izgradnje: 2004-2006

Arhitekta: Frank O. Gehry

Zahtevi

Veoma neobična geometrija objekta

Klijent

  • Ferrovial, Madrid (betonski radovi)
  • Umaran S. Coop., Barakaldo (krov i fasada)

Benefit klijenta

  • Optimalno prilagođavanje skele komplikovanoj osnovi objekta
  • Pravovremena raspoloživost velikih količina sitema oplata i skela
Aitor Pablo Gorran, Bauleiter, Hotel Marques de Riscal
Aitor Pablo Gorran
Šef gradilišta

Realizacijom ovako kompleksnog projekta PERI se dokazao kao kompetentan partner. U kratkom vremenskom periodu dobili smo praktična rešenja. Takođe, isporuka velikih količina neophodnih sistema oplata i skela izvedena je u veoma kratkom roku. Modularna PERI UP skela omogućila je optimalno prilagođavanje komplikovanim osnovama objekta.

PERI rešenje

  • Oplata za zidove i ploče  kao i sistemska skela sa bezbednim radnim platformama
  • Centralno planiranje i koordinacija svih procesa u vezi sa oplatom i skelom 
  • PERI UP Rosett kao nosiva skela za sistemsku oplatu i kao radna skela za montažu krovne konstrukcije

Korišćeni PERI sistemi