You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hotel Ramonda, Rtanj, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Rtanj, Србија

III faza izgradnje hotelskog kompleksa Ramonda u podnožju planine Rtanj obuhvata realizaciju novog objekta površine 9.169 m² na parceli pored prethodno izgrađene I i II faze kompleksa. Nakon završetka III faze, u planu je spajanje dva objekta toplim mostom.

Za razliku od gradnje klasičnih stambeno-poslovnih jedinica, gradnja hotela često obiluje netipičnim arhitektonskim rešenjima, pa je tako i u ovom slučaju projekat zahtevao izvođenje zidova i stubova zahtevne geometrije.

Zahtevi

  • Projektovanje oplate za zahtevna arhitektonska rešenja
  • Maksimalan stepen bezbednosti na gradilištu
  • Usklađena isporuka opreme 

Klijent

ZOP inženjering d.o.o.

Benefit klijenta

  • Pravovremenom isporukom opreme projekat je realizovan u predviđenom roku
  • Bezbedno i efikasno betoniranje ploče iznad zatvorenog bazena na visini od 10-14 m
  • Visokokvaltetan natur beton postignut korišćenjem ekonomične sistemske oplate
Uroš Budić, šef gradilišta
Uroš Budić
Šef gradilišta

ZOP Inženjering ima saradnju sa kompanijom PERI dugi niz godina. Uigrani način poslovanja dovodi do ostvarivanja dobrog kvaliteta radova. Bez obzira što se radi o gradilištu koje je 200 km od Beograda isporuka materijala je uvek bila pravovremena. Sa zadovoljstvom preporučujem saradnju sa ovom kompanijom i ljudima koji je predstavljaju.

PERI rešenje

  • Izrada rešenja PERI UP Flex tornjeva za podupiranje, koji su nosili MULTIFLEX oplatu ploče, na visini od 10 m do 14 m, iznad unutrašnjeg bazena
  • Zidovi zakrivljene forme izvođeni su efikasno i lako korišćenjem RUNDFLEX kružne oplate. Kontinualno podesiva oplata omogućila je izvođaču prilagođavanje potrebnim radijusima bez potrebe za modifikacijom elemenata
  • Usled velikog nagiba terena, projekat je predvideo izvođenje jednostranih zidova u suterenu, pri čemu su korišćeni SB ramovi
  • U cilju realizacije kružnih stubova besprekornog izgleda vidljivog betona korišćena je SRS oplata stubova