You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Park Vila Residence, Beograd, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Beograd, Србија

Prilikom izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa Park Vila Residence u najlepšem delu Voždovca, jedan od većih izazova predstavljao je izrazito nepristupačan prilaz gradilištu usled neposredne blizine drugih objekata. Inženjerskim rešenjima prilagođenim specifičnostima projekta, kompletnom stručnom podrškom tokom procesa izgradnje i pravovremenom isporukom neophodne sistemske opreme ne samo da je ispoštovana precizno određena dinamika radova, već je i teškoj mehanizaciji omogućen nesmetan pristup atrijumu tokom izvođenja radova na konstrukciji objekta.  

Zahtevi

  • Priprema tehničkih rešenja, detalja i crteža oplatnih sistema za AB podzemnu i nadzemnu  konstrukciju
  • Stručna podrška prilikom montaže oplate na gradilištu kao i tokom izvođenja radova na betonskoj konstrukciji

Klijent

M Enterijer Gradnja d.o.o. Beograd

Benefit klijenta

  • Podrška u vezi sa optimizacijom tehnologije izvođenja radova
  • Zajedničko definisanje konačnog zadatka, kroz niz sastanaka, obilazaka gradilišta i razmenu tehničkih predloga
  • Konstantna komunikacija PERI supervizora sa osobljem gradilišta
Dejan Femić, menadžer projekta
Dejan Femić
Menadžer projekta

Od samog početka imali smo odličnu saradnju sa kolegama iz firme PERI. Sistematski pristup različitim fazama projekta, dobra logistička podrška i razmena stručnih mišljenja omogućili su uspešnu realizaciju uprkos izazovima s kojima smo se susreli. Kratko rečeno, saradnja sa kompanijom PERI je jednostavna, neposredna i efikasna.

PERI rešenje

  • Izrada projekta oplate
  • Pravovremena isporuka opreme na gradilište
  • Izrada rešenja koje je uzelo u obzir lokaciju gradilišta, skučeni manevarski prostor kao i precizne rokove izgradnje