You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sajam Corner, Novi Sad, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Novi Sad, Србија

Sajam Korner je stambeno-poslovni objekat na raskršću ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu. 268 funkcionalnih jedinica i podzemna garaža prostiru se na preko 35.000 m² bruto površine čime će ovaj kraj Novog Sada značajno proširiti ponudu stambenih kvadrata na tržištu nekretnina.

Zahtevi

  • Projektovanje oplate.
  • Brza i jednostavna primena sistemske oplate, sa lakom montažom i demontažom.
  • Visok nivo kvaliteta izvedenih radova.

Klijent

GP Raz d.o.o.

Benefit klijenta

  • Konstantna podrška i rešenja u nepredviđenim okolnostima
  • Efikasna realizacija projekta u okviru dogovorenih rokova
Miroslav Zelić
Tehnički direktor

Izražavamo iskrenu zahvalnost za uspešnu saradnju, uzajamno razumevanje i brze intervencije u nepredviđenim situacijama. Radujemo se nastavku plodonosne saradnje i sa zadovoljstvom je preporučujemo drugim izvođačima.

PERI rešenje

  • Projektovanje pozicionih rešenja SKYDECK oplate, uključujući sve lamele tipskih etaža. Projektovanje je vršeno u više navrata u zavisnosti od dinamike izvođenja radova i po zahtevu izvođača
  • Za najbrže moguće izvođenje 8 međuspratnih konstrukcija korišćena je SKYDECK panelna oplata ploča u kombinaciji sa sistemom MULTIFLEX
  • Pri izvođenju armirano-betonskih stubova, zidova i liftovskih okna korišćene su sistemske oplate DOMINO, TRIO i LICO kao najracionalnija rešenja sa najboljim odnosom cene i efikasnosti