You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stambeni kompleks Los Portones de Linares, Čile

Podaci o projektu

Lokacija: Linares, Чиле

Novi stambeni kompleks sa 350 monolitno građenih kuća, betoniranih na licu mesta.

Zahtevi

 • 350 monolitnih kuća u 2-dnevnom taktu
 • Dve varijante osnove
 • Jednostavna i brza primena sa svega 4 montažera

Klijent

Galilea S.A. Ingeniería y Construcción, Talca

Benefit klijenta

 • Svaka 2 dana betoniranje kompletne kuće
 • Radovi na montaži i demontaži, čišćenje i premeštanje na sledeći segment betoniranja realizovani sa svega 4 čoveka
 • Monolitno realizovani zidovi i ploče svake prizemne etaže
 • Ušteda vremena, materijala i ljudstva
Portret - Pedro Letelier, menadžer projekta firme Galilea S.A. Ingeniería y Construcción, Talca
Pedro Letelier
Menadžer projekta

Tokom predstojećih godina, na tržištu će sve više rasti potreba za stambenim objektima od betona  – a PERI sistem UNO je idealan za tu namenu. Međusobno smo uporedili nekoliko sistema različitih proizvođača, a zatim se odlučili za PERI na osnovu jednostavne primene i brze montaže. Rezultat je odličan – takođe zahvaljujući nadzoru na gradilištu.

PERI rešenje

 • Primena laganog, aluminijumskog sistema UNO sa projektno specifičnim prefabrikaovanim elementima za monolitnu izradu zidova i ploča
 • Sistemski element padajuća glava omogućava raniju demontažu oplate
 • Konusno fiksiranje ankera bez navlake
 • Krovna etaža kao drvena rešetkasta konstrukcija

Korišćeni PERI sistemi