You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stambeni kompleks na severnoj železničkoj stanici Beč, Austrija

Podaci o projektu

Lokacija: Beč, Аустрија

Dve osmospratne stambene zgrade, sa ukupno 91 stambenom jedinicom, izgrađene su na mestu nekadašnje severne železničke stanice u Beču

Zidovi, stubovi i ploče u natur betonu

Zahtevi

  • Arhitektonski elaborirana fasada na balkonima
  • Zahtevi u pogledu vidljivog betona kod zidova i na donjoj strani balkona
  • Svega 10 meseci za završetak grubih radova

Klijent

Universale Hochbau, Trumau

Benefit klijenta

  • Natur beton sa ujednačenim rasporedom fuga i anker mesta
  • Usklađenost sa propisanim rokom za izvođenje radova
  • Pregledne količine materijala na gradilištu
Jürgen Pischof, šef gradilišta
Jürgen Pischof
Šef gradilišta

SKYDECK sistem je idealno rešenje za naš projekat, a mogućnost ranije demontaže zahvaljujući specijalnom elementu -padajuća glava- i jednostavno rukovanje su glavni aduti. Montaža MAXIMO oplate zidova odvija se za 25 procenata brže nego kod standardnih ramovskih oplata, posebna ušteda na vremenu postiže se postavljanjem ankera samo sa jedne strane.

PERI rešenje

  • Rešenje oplate za zidove, ploče i konzolne balkone sa precizno isplaniranim taktovima
  • MAXIMO ramovska oplata za vidljive površine betona sa ujednačenim rasporedom fuga i  sistematičan raspored anker mesta, uz uštedu 25 % vremena prilikom izrade oplate zidova (zalihe materijala na gradilištu 800 m²)
  • SKYDECK oplata ploče za jednostavno rukovanje i raniju demontažu zahvaljujući sistemu padajućih glava, prilikom izrade međuspratnih konstrukcija (zalihe materijala na gradilištu 2.200 m²)
  • Konzolno prepuštena oplata za izradu balkona istovremeno je korišćena i kao radna skela