You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tržni centar Galerija, Beograd, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Beograd, Србија

Galerija je najveći tržni centar u regionu sa ukupnom površinom od 302.000 m² i nalazi se uz samu obalu reke Save u sklopu projekta Beograd na vodi. Za izvođenje konstrukcije i završne radove bilo je neophodno angažovati 1200 radnika, što umnogome opisuje veličinu projekta.

Zahvaljujući izuzetnom stručnom znanju i iskustvu svojih inženjera, kao i naprednoj logistici, PERI je pravovremeno izradio rešenje oplate i skele i isporučo velike količine opreme na gradilište, uprkos tesnom roku za završetak radova.

Zahtevi

  • Izrada rešenja za izvođenje stubova sa 2 ili 3 kratka elementa na prva dva nivoa konstrukcije
  • Visok stepen bezbednosti prilikom betoniranja zidova visine preko 5 m

Klijent

Gradina d.o.o. Beograd

Benefit klijenta

  • Namenski projektovane oplate, koje su predmontirane na PERI lageru, omogućile su brzo i efikasno izvođenje stubova kompleksne geometrije
  • Zahvaljujući primeni fleksibilne sistemske skele znatno je olakšan rad na velikim visinama i sa ograničenom mogućnošću korišćenja krana, zahvaljujući laganim sistemskim komponentama koje su se ručno montirale, gotovo bez upotrebe dodatnog alata
  • Ubrzani postupak gradnje omogućen je zahvaljujući minimalnom broju komponenata, brzoj izradi i lakom premeštanju TRIO oplate, čime su taktovi betoniranja značajno skraćeni

Mladen Stanić, šef gradilišta
Mladen Stanić
Šef gradilišta

Prilikom realizacije projekata ovakvih dimenzija izuzetno je važna podrška kompetentnog partnera. Firma PERI je izabrana zbog reputacije, dugogodišnje uspešne saradnje, kao i mogućnosti isporuke velike količine neophodne opreme. Njihova stručna podrška je ispunila naše zahteve, a isporuka materijala i opreme je bila pravovremena.

PERI rešenje

  • Predmontaža posebnih segmenata oplate, u zavisnosti od njihove geometrije, kombinacijom TRIO i VARIO GT 24 sistemskih elemenata
  • Elementi PERI UP Flex nosive skele obrazovali su noseću konstrukciju za MULTIFLEX oplatu ploča sa nosačima i omogućili efikasnu realizaciju ploča na visini i do 14,80 m
  • Visok stepen bezbednosti tokom betoniranja postignut je korišćenjem lakih konzolnih skela u sklopu TRIO sistema