You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Ušće Tower Two, Beograd, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Beograd, Србија

Novoizgrađeni poslovni objekat Ušće Tower Two zajedno sa postojećom kulom Poslovnog centra  i šoping centrom predstavlja deo poslovnog kompleksa Ušće na Novom Beogradu.

Nova kula dostiže visinu od 104 m, poseduje 23.000 m² poslovnog prostora na 22 etaže kao i dve podzemne etaže predviđene za 743 parking mesta.
Prilikom gradnje objekta, karakteristike svih primenjenih materijala, instalacija i opreme morale su biti u skladu sa najvišim standardima zelene gradnje, tako da objekjat poseduje BREEAM sertifikaciju, sa ocenom „excellent“. 

Zahtevi

 • Koncept oplata usaglašen sa ambicioznim rokovima i zahtevima projekta
 • Isporuka opreme koja ispunjava kriterijume BREEAM sistema rangiranja za zelene zgrade 
 • Visok stepen bezbednosti na gradilištu

Klijent

Energogroup d.o.o. Beograd

Benefit klijenta

 • Kombinacija sistema SKYDECK i RCS P zaštitnih kliznih panela doprinela je znatnoj uštedi vremena i novca
 • Fleksibilna rešenja bez korišćenja krana
 • Bezbedan rad na svim visinama prilikom izvođenja grubih i završnih radova
 • Skraćeno vreme izrade oplate
Miroljub Purić, šef gradilišta
Miroljub Purić
Šef gradilišta

Kao odgovorni izvođač radova ispred generalnog izvođača firme Energogroup d.o.o., više sam nego zadovoljan saradnjom sa firmom PERI. Ova uspešna saradnja traje već drugu deceniju, a kako je projekat Ušće Tower Two bio posebno zahtevan, jedino je firma PERI mogla sa sigurnošću da odgovori zahtevima po pitanju kompleksnosti i dinamike izrade projekta kao i u pogledu ispunjenja ekoloških standarda.

PERI rešenje

 • Zahvaljujući opremi proizvedenoj korišćenjem obnovljivih resursa, kompanija PERI je doprinela cilju, da karakteristike svih primenjenih materijala, instalacija i opreme budu u skladu sa propisanim standardom

 • Korišćenje RCS P zaštitnih panela omogućilo je bezbedan i efikasan rad osoblju gradilišta, čak i na velikoj visini i istovremeno sprečilo eventualnu mogućnost pada materijala 

 • Za bezbedno i efikasno izvođenje spoljnih zidova korišćena je lagana RCS C penjajuća konstrukcija u kombinaciji sa TRIO ramovskom oplatom, transportovana mobilnim hidrauličnim pumpama, čime je smanjena upotreba krana.

 • Kombinacija SKYDECK i MULTIFLEX oplata ploča omogućila je dinamiku gradnje od 7 dana po etaži