You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Stambeno-poslovni kompleks ZepTerra, Novi Beograd

Podaci o projektu

Lokacija: Novi Beograd, Србија

Luksuzni stambeno-poslovni kompleks ZepTerra nalazi se na Novom Beogradu, u bloku 65 između Bulevara heroja sa Košara sa jedne i ulice Tadije Sondermajera sa druge strane. Realizacija ovog projekta savremene arhitekture planirana je u fazama. Prvom fazom obuhvaćeno je 227 stanova ukupne površine 32.000 m²,  raspoređenih na 10 spratova, kao i dvoetažni podzemni parking prostor.

Zahtevi

 • Garancija da će oprema biti isporučena na vreme u različitim etapama gradnje
 • Realizacija 32.000 m² u kratkom vremenskom roku
 • Tehnička podrška na gradilištu

Klijent

China Construction Front Group d.o.o.

Benefit klijenta

 • Konstantna tehnička podrška i pravovremena isporuka neophodne opreme
 • Brza montaža i demontaža SKYDECK panela znatno je skratila taktove betoniranja, a samim tim i troškove izrade
 • Zahvaljujući tačno isplaniranim ciklusima betoniranja, neophodne količine opreme na gradilištu bile su uvek predvidive
 • Maksimalna bezbednost na radu postignuta je kontinualnim postavljanjem PROKIT zaštitnih ograda na svim nivoima
Ma Jiajun
Šef gradilišta

Dostupnost opreme usled kratkih rokova bio je jedan od glavnih razloga odabira PERI proizvoda. Odlična podrška na gradilištu kao i ispunjenje svih zahteva, pre svega, vezanih za isporuku PERI proizvoda unutar vremenskih okvira, došli su kao rezultat održavanja redovnih sastanaka sa PERI inženjerima prodaje. Nakon ispunjenih međusobnih očekivanja iskreno preporučujemo PERI proizvode i drugim kompanijama.

PERI rešenje

 • Lagana panelna oplata DOMINO korišćena je za izradu zidova nadzemnih etaža, a u kombinaciji sa SB-L sistemom jednostrane oplate prilikom realizacije zidova podzemnih etaža
 • Veliki broj obodnih zidova realizovan je kombinacijom DOMINO ramovske oplate i FB platformi
 • Oplata ploča realizovana je korišćenjem laganih, brzomontažnih SKYDECK panela
 • TRS sistemska oplata stubova korišćena je za izradu velikog broja vertikalnih elemenata konstrukcije
 • PROKIT bočne rešetkaste ograde koje se brzo montiraju na slobodnu ivicu ploče