You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

GRIDFLEX oplata ploča sa roštiljnim nosačima

Pregled

GRIDFLEX se koristi u stanogradnji i prilikom realizacije višespratnica. Standardni elementi teški su svega 20 kg i montiraju se sa donjeg nivoa podizanjem nagore, pomoću viljuške za montažu. Zatim se postavlja podupirač. Nakon završetka montaže, na konstrukciju se postavlja šperploča po izboru, a po roštiljnim nosačima može bezbedno da se hoda. Uvek isti, sistemski sled montaže obezbeđuje brzo postavljanje oplate.

Bezbedna montaža
sa donjeg nivoa podizanjem elemenata nagore

Jednostavan rad
korišćenjem jednog standardnog elementa, pomoćne glave i dva elementa za ispune

Brzo zatvaranje ispuna
promenom pravca postavljanja elemenata kao i korišćenjem elemenata za ispune po širini i dužini


Tehničke karakteristike

  • Oplata ploča sa aluminijumskim roštiljnim nosačima i slobodnim izborom šperploče
  • Za ploče debljine do 33 cm odnosno, uz dodatno podupiranje na sredini, do 67 cm
  • Lagani elementi – standardni element težak je svega 20 kg
  • Samo 2 sistemska elementa za standardno polje (pomoćna glava i GRIDFLEX standardni element)
  • Optimizovana za PEP / PEP Ergo podupirače, svega 0,5 podupirača po m² ploče (debljina ploče d = 33 cm)
  • Promenom pravca postavljanja elemenata ispune se smanjuju na minimum
  • Sve ispune realizuju se pomoću samo 2 različita elementa za ispune
  • Sistemski sled montaže
  • Jednostavno postavljanje zaštitne ograde na ivici ploče