You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SKYTABLE modularni sto

Pregled

SKYTABLE je pravo rešenje za izradu oplate ploča velikih dimenzija. Kod građevina sa otvorenom fasadom, pomoću modularnih stolova moguća je realizacija površina i do 150 m2. SKYTABLE se uvek prilagođava specifi čnostima projekta. Dimenzije se upravljaju osnovom konstrukcije i jedino su ograničene maksimalnom težinom stola. Pomoću podižućeg mehanizma sa daljinskim upravljanjem, SKYTABLE se brzo i pouzdano premešta na sledeću etažu.

Izuzetno brzo
spuštanje stola velike površine bez napora i velike putanje

Izuzetno bezbedno
zahvaljujući premeštanju stolova sa bezbedne pozicije na naredni takt betoniranja, putem mehanizma sa daljinskim upravljanjem

Izuzetno prilagodljiv
durch projektspezifische, individuelle Planung


Tehničke karakteristike

  • Projektno specifična izrada plana za stolove površine do 150 m²
  • Sa samo dva rešetkasta elementa formira se sto dužine od 6,00 m do 24,40 m i širine od 1,80 m do 6,10 m, dok se pomoću tri rešetkasta elementa realizuju dužine od 9,00 m do 15,00 m i širine od 6,00 m bis 9,00 m.
  • Za ploče debljine do 40 cm
  • Premeštanje u nivou pomoću kolica i STM mehanizma sa integrisanim lancem; transport na sledeći nivo pomoću podižućeg mehanizma sa daljinskim upravljanjem
  • Prenošenje opterećenja preko MULTIPROP podupirača, sa dodatkom za brzo spuštanje koji su postavljeni na rešetkastu konstrukciju; na većim visinama upotreba sa MULTIPROP tornjevma
  • Bez ispuna zahvaljujući projektno specifičnoj izradi plana