You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

QUATTRO oplata stubova

Pregled

QUATTROoplata stubova sa postavljenim kosnicima i platformom za betoniranje premešta se jednim potezom krana ili alternativno ručno, postavljanjem transportnih točkova. Budući da je šperploča pričvršćena sa spoljašnje strane, postižu se visokokvalitetne površine vidljivog betona.

Štedi vreme
zahvaljujući elementima koji se u nekoliko poteza montiraju odnosno demontiraju

Brzo premeštanje
Kompletno montirani stub visine do 3,50 m premešta se kranom ili opciono ručno, korišćenjem 4 transportna točka

Natur beton visokog kvaliteta
zahvaljujući plastičnoj oblozi postavljenoj sa zadnje strane


Tehničke karakteristike

  • Za kvadratne ili pravougaone poprečne preseke od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm u rasteru od 5 cm
  • HöhenanpasMogućnost nastavljanja do max. 4,50 m u intervalima od po 25-cm pomoću 4 različite visine elemena
    (0,50 m /1,25 m / 2,75 m / 3,50 m)
  • Okasti šrafovi pričvršćeni na panele služe istovremeno za nastavljanje elemenata i za transport kranom
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 80 kN/m²
  • Sa radnom i platformom za betoniranje kao i merdevinama

Download