You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RAPID oplata stubova

Pregled

Zahvaljujući jedinstvenom principu kod sistema RAPID šperploča se jednostavno, pomoću steznih profila, pričvršćuje na ram tako da nema otisaka šrafova. Na taj način nastaju besprekorne površine vidljivog betona. Sistem RAPID je dimenzionisan na izuzetno visoki pritisak sveže betonske mase.

Za natur beton bez otisaka
Slobodan izbor šperploče koja se pričvršćuje pomoću steznih profila

Za stubove oštrih ivica
pomoću specijalno obrađene šperploče

Brza montaža
korišćenjem laganih aluminijumskih elemenata i jednostavnim pričvršćivanjem šperploče pomoću steznih profila


Tehničke karakteristike

  • Za kvadratne ili pravougaone poprečne preseke stubova kontinuirano do 60 cm x 60 cm (sa oštrim ivicama do 58 cm)
  • Moguća izrada poprečnih preseka od 85 cm x 85 cm do 130 cm x 130 cm pomoću čeličnog profifila za
    učvršćivanje i dodatnog ankera
  • Prilagođavanje visine u rasteru od 30 cm do ukupne visine 8,10 m  pomoću 3 elementa različite visine (0,60 m / 2,10 m / 3,00 m)
  • Povezivanje elemenata, prilikom nastavljanja ramova, vrši se pomoću integrisanih šrafova na gornjem rebru stuba
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 120 kN/m²
  • Sa radnom i platformom za betoniranje, kao i merdevinama

Download

 

SR

RAPID (sr)