You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO QUATTRO oplata stubova

Pregled

Za izradu VARIO QUATTRO oplate stubova koriste se standardni elementi VARIO sistema, zglobni profi li i stezni elementi. Oplata se, kao celina, premešta jednim potezom krana, a pored toga omogućava perfektan izgled površine betona i izradu stubova sa oštrim ili oborenim ivicama.

Brza montaža i demontaža
Jednostavno rasklapanje zahvaljujući zglobnim profilima

Smanjena upotreba krana
Premeštanje kompletne celine sa kosnicima, platformom za betoniranje i merdevinama

Veliki poprečni preseci
Za stubove sa dužinom ivice do 120 cm


Tehničke karakteristike

  • Za kvadratne ili pravougaone poprečne preseke od 20 cm x 20 cm do 120 cm x 120 cm u rasteru od 5-cm
  • Projektno specifično prilagođavanje
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 100 kN/m² u standardnom izvođenju
  • Sa radnom i platformom za betoniranje kao i merdevinama

Download