You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

LIWA ramovska oplata

Pregled

Prilikom osmišljavanja sistema LIWA svesno se odustalo od složenih karakteristika zarad njene ekonomičnosti. Sistem ima svega nekoliko različitih elemenata, a svaki standardni panel je istovremeno i višenamenski element sa perforiranom lajsnom. Na taj način, korišćenjem sistema LIWA, moguća je izrada oplate uglova i stubova bez korišćenja specijalnih elemenata. Time se, pored montaže oplate, olakšavaju pripremni radovi i skladištenje. LIWA predstavlja ekonomično rešenje, npr. kada se prvi put koristi sistemska oplata.

Mali broj različitih komponenata
Svaki standardni panel je istovremeno i višenamenski element

Jednostavna konstrukcija
Izdržljivi čelični ramovi sa polimernom zaštitom

Može se koristiti bez krana
Male pojedinačne težine omogućavaju ručnu montažu, čak i kod elemenata širine 75 cm


Tehničke karakteristike

  • Jednostavno dizajnirana, lagana PERI oplata sa čeličnim ramom debljine svega 10 cm
  • Visina elemenata do 3,00 m, širina elemenata do 75 cm (standardni sistem)
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betnske mase 50 kN/m²
  • Koristi se sa sistemom ankerovanja DW 15
  • Klinasta spojnica za standardni spoj elemenata
  • Spojnica za umetke do 5 cm
  • LRS spojnica s funkcijom izjednačavanja