You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

RUNDFLEX Plus kružna oplata

Pregled

Korišćenje kompletnog programa tj. platformi, ograda i merdevina čini izradu kružnih zidova pomoću sistema RUNDFLEX Plus izuzetno bezbednom. Šperploča se postavlja sa zadnje strane, čime se postiže visokokvalitetna površina betona. Korišćenjem RUNDFLEX Plus oplate radijusi veći od 2,50 m se kontinualno prilagođavaju bez potrebe za izradom skupe, specijalne oplate.

Racionalan rad
sa malim brojem navoja, jednostavnim podešavanjem radijusa i brzim povezivanjem i nastavljanjem elemenata

Mali broj ankera
svega 0,54 ankera po m² površine zida

Bezbedan rad
zahvaljujući kompletnom sistemu podesta


Tehničke karakteristike

  • Predmontirani elementi oplate za kružne zidove preseka od 2,50 m
  • Visina elemenata do 3,60 m, širina elemenata do 2,50 m (spoljašnji radijus)
  • Max. dozvoljen pritisak sveže betonske mase 60 kN/m²
  • Povezivanje i poravnavanje elemenata, kao i ispuna do 10 cm pomoću BFD spojnice

Download