You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

HD 200 podupirač za velika opterećenja

Pregled

HD 200 predstavlja rešenje sastavljeno od pojedinačnih segmenata za podupiranje, za opterećenja do 200 kN. Jednostavno rukovanje ubrzava montažu. Podupirači imaju izuzetno fleksibilnu primenu – od sanacije objekata do mostogradnje. Povezivanjem pojedinačnih podupirača u spregnute konstrukcije taj spektar se dodatno proširuje.

Brza montaža, bez dodatnog alata
korišćenjem integrisanih spojnica za povezivanje pojedinačnih elemenata

Ručna montaža
zahvaljujući laganim pojedinačnim elementima – najveći element, izrađen od aluminijuma, težak je nepunih 30 kg

Kontrolisano spuštanje
do 10 cm zahvaljujući posebnom mehanizmu

Upotrebljava se i kao primarni nosač
povezivanjem podupirača pomoću nosača; dijagonalno utezanje pomoću sistemskih elemenata bez zavarivanja


Tehničke karakteristike

  • Nosiva skela na bazi podupirača, od povezanih aluminijumskih segmenata, za srednja opterećenja (čelični elementi za veća opterećenja i veće visine); koristi se i kao primarni nosač
  • Za opterećenja do 200 kN
  • Montaža u rasteru od 30 cm do ukupne visine 12,20 m (bez među-podupiranja)
  • 3 elementa izrađena od aluminijuma (30 cm | 90 cm | 270 cm) i 2 od čelika (90 cm | 210 cm)
  • Glava vretena sa pločicom koja može da se naginje za 3°
  • Mehanizam za spuštanje i do 10 cm, za jednostavno otpuštanje čak i pod punim opterećenjem