You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PD 8 modularni sto

Pregled

Budući da sistem PD 8 ima veliku moć prilagođavanja zahvaljujući navojnim vretenima, predstavlja ekonomično rešenje za veće visine. Na taj način se nosive skele brzo prilagođavaju različitim spratnim visinama ili jednostavno spuštaju prilikom prolaska ispod masivnih greda. Dodatno je PD 8 moguće koristiti kao stepenišni- i nosivi toranj.

Za veće spratne visine
Sa prenošenjem opterećenja i do 73 kN po vertikali praktičan je za velike visine

Brzo i kontinualno podešavanje
omogućavaju 2 različite visine ramova i navoji sa dugačkim vretenom

Višestruko primenljivi sistemski delovi
koriste se i kod nosivih- i stepenišnih tornjeva


Tehničke karakteristike

  • Čelična modularna skelna konstrukcija, kompletno pocinkovana, sa navojima na papučici i nosećoj glavi, koristi se kao modularni sto, nosivi- ili stepenišni toranj
  • Za opterećenja do 73 kN po vertikali (kao modularni sto)
  • Grundmaß unter Deckentischen: 1,50 m x 1,25 m bis 1,50 m x 3,50 m
  • Standarne osnove modularnih stolova: 1,50 m x 1,25 m do 1,50 m x 3,50 m
  • Osnova stepenišnog tornja: 1,50 m x 3,00 m
  • Kontinualno podešavanje od 1,55 m pomoću ramova u dve veličine i navojnog segmenta dužine izvlačenja i do 88 cm
  • Jednostavno horizontalno premeštanje pomoću kolica i sistema za podizanje i spuštanje
  • Vertikalni transport pomoću PERI viljuške za premeštanje

Modularni sto

Zahvaljujući različitim kombinacijama ramova i dijagonala PERI PD 8 modularni stolovi  imaju izuzetno fleksibilnu primenu po pitanju osnova i visina.

Korišćenjem PD 8 modularnih stolova ekonomično se realizuju velike površine i visoke tavanice. Sistem PD 8 se putem navoja, 880 mm sa gornje i 880 mm sa donje strane lako prilagođava zahtevima projekta, npr. kod postojećih greda ili osnova različite visine. Za premeštanje PD 8 modularnih stolova koriste se:

  • Kolica za podizanje i premeštanje
  • Transportni točkovi 80

Transportni točkovi 80 se po potrebi jednostavno montiraju na vertikalnu cev  PD 8 rama.


Nosivi toranj

PD 8 nosivi toranj je tipski atestiran za visine do 21,30 m i opterećenja do 62 kN pri maksimalnoj ekstenziji navoja 720 mm. Montaža PERI PD 8 nosivog tornja može da se vrši horizontalno, na zemlji. Osnovne dimenzije su mu 1,50 x 1,50 m.


Stepenišni toranj

PD 8 stepenišni toranj se primenjuje za bezbedno penjanje i spuštanje na gradilištima. Može se nadograditi do visine od 100 m dodavanjem prethodno na tlu montiranih segmenata.