You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ST 100 složivi toranj

Pregled

Složivi toranj ST 100 je koncipiran za brzu montažu i demontažu. Pojedinačni ramovi se postavljaju pod uglom od 90° i međusobno spajaju, bez upotrebe alata. Korišćenjem samo jednog tipa rama realizuju se sve visine. Dijagonale obezbeđuju čvrstu konstrukciju, koja može da se premešta ili transportuje kranom.

Brza montaža
Jednostavno spajanje bez bolcni ili šrafova i bez upotrebe alata

Brzo planiranje
Zahvaljujući samo jednoj veličini rama realizuju se sve visine, bez komplikovane kombinatorike

Jednostavno rukovanje i logistika
Svega 5 sistemskih elemenata omogućava izradu tornja bilo koje visine


Tehnički podaci

  • Složivi toranj osnove 1,00 m x 1,00 m sa po 4 složiva rama po metru visine tornja (visina rama 50 cm)
  • Opterećenje po vertikali i do 53 kN – u zavisnosti od visine tornja i opterećenja
  • Shodno atestu, dozvoljeno opterećenje po tornju visine do 22,29 m iznosi 214 kN
  • Brzo prilagođavanje visine zahvaljujući rasteru rama od 50 cm u kombinaciji sa navojnim segmentom
  • Premeštanje tornjeva pomoću transportnih točkova
  • Na navojnu krstastu glavu moguće je postaviti do 2 drvena nosača GT 24 / VT 20
  • Na obrtnu navojnu glavu moguće je postaviti čelične profile (maksimalan nagib gornje pločice 4,4 %)