You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex stepeništa 100 / 125

Pregled

PERI UP stepenište, izrađeno od čelika, sastoji se od stepenišnog rama i pojedinačnih stepenica. Montiran kao toranj sa 10 vertikala, visine i do 50 m, predviđen je za opterećenja i do 3,0 kN/m2. Širina od 100 cm ili 125 cm i zasebni podesti čine ovo stepenište idealnim za veliki broj korisnika.

Izuzetna nosivost
Koncipirano za opterećenje od 3,0 kN/m² za stepenice i patosnice pripadajuće dužine
20 m

Komforna širina
Dovoljno prostora u slučaju mimoilaženja, prenošenja materijala ili transporta na nosilima

Montaža bez upotrebe alata
Prvo se montira stepenišni ram na koji se postavljaju stepenice, koje se prilikom ugradnje bezbedno fiksiraju, bez dodatnih delova.


Tehničke karakteristike

  • Stepeništa sastavljena od pojedinačnih stepenica širine 100 cm odn. 125 cm Breite (svetla širina 96 cm odn. 121 cm)
  • Koriste se kao stepenišni krakovi u istom ili suprotnom pravcu sa visinom montaže od 2,00 m do 50,00 m
  • Osnova: 2,00 m x 4,50 m (čelične stepenice 100) odn. 2,50 cm x 5,00 cm (čelične stepenice125)
  • Dozvoljeno opterećenje: 3,0 kN/m² za stepenice i patosnice odn. 40,0 kN za kompletnu konstrukcije ili 3,0 kN/m² za pripadajuću dužinu 20 m