You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Pravila privatnosti

PERI-oplate d.o.o. sa sedištem u Šimanovcima, Zmaja Ognjenog Vuka 2, (u daljem tekstu "PERI" ), shvata Vašu privatnost veoma ozbiljno. Zato se Vaši lični podaci obrađuju isključivo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. PERI Vaše podatke neće objavljivati niti prosleđivati trećim licima bez Vašeg odobrenja. Podaci sakupljeni prilikom posete ove veb stranice koriste se na sledeći način: 

Prenos i evidentiranje podataka pristupa sa interneta

Kada posetite PERI veb stranicu, Vaš internet pretraživač prenosi podatke. Ti podaci se privremeno čuvaju na PERI serveru i evaluiraju u statističke svrhe, a nakon toga se brišu. Ovo obuhvata npr. IP adresu koja koristi internet konekciju, vreme i datum Vašeg pristupa PERI veb stranici, URL stranice sa koje ste stigli na PERI naslovnu stranicu, ime i URL dosijea koji ste tražili uključujući obim prenesenih podataka, obaveštenje da li je pristup bio uspešan, identifikacione podatke Vašeg operativnog sistema i pretraživača kao i ime Vašeg internet provajdera. Povezivanje navedenih podataka sa određenom osobom nije moguće.

PERI obrađuje ove podatke pre svega kako bi omogućio uspostavljanje veze ka svojoj veb stranici i omogućio njeno korišćenje. Osim toga, prenos podataka i evidentiranje podataka pomaže bezbednosti sistema i administraciji servera kao i poboljšanju internet ponude. U principu ne postoji evaluacija IP adresa. Izuzetak predstavljaju npr. napadi na domen www.peri.com.

Dodatno, PERI na ovoj veb stranici koristi Google Analytics, program za praćenje posećenosti i analizu koji obezbeđuje Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. „Cookies“ (kuki) koji predstavljaju tekstualne datoteke koje se memorišu na Vašem kompjuteru i omogućavaju uvid u način korišćenja veb stranice. Informacije o Vašem korišćenju ove stranice, koje se generišu putem kukisa, obično se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD. Ukoliko se aktivira IP-anonimnost na ovoj stranici, dostupnost Vaše IP adrese biće sužena samo na zemlje članice Evropske Unije ili na zemlje koje su potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima kompletna IP adresa će biti prebačena na Google server u SAD i tamo skraćena. IP-anonimnost je aktivna na ovoj veb stranici. U ime operatora ove stranice Google će koristiti informacije u cilju procene Vašeg korišćenja, sastavljanja izveštaja o aktivnosti korišćenja stranice za potrebe operatera obezbeđujući im druge usluge koje se odnose na aktivnosti stranice i korišćenje interneta.  IP adresa, koju Vaš pretraživač prenosi u okviru Google Analytics, neće se povezivati sa drugim podacima koje poseduje Google. Izborom odgovarajućih postavki na Vašem pretraživaču možete odbiti korišćenje kukisa; ukoliko to uradite imajte na umu, da možda nećete biti u mogućnosti da koristite ovau veb stranicu u njenoj punoj funkcionalnosti. Pored toga, prikupljanje podataka kroz kukise kao i podatke o Vašem korišćenju veb stranice (uključujući i Vašu IP adresu) kao i obradu tih podataka od strane Googla možete sprečiti preuzimanjem i instalacijom Browser-Plugin putem sledećeg linka:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Cookies

PERI sajt koristit kuki (cookie). Kuki je jedinstveni broj koji se dodeljuje Vašem kompijuteru prvi put kada posetite našu web-stranicu i na osnovu koga ga sledeći put automatski prepoznaje. Kuki nam omogućavaju da npr. jednu web-stranicu prilagodimo Vašim interesima ili da memorišemo Vašu lozinku, kako ne bi morali pri svakoj poseti ponovo da je unosite. Ukoliko ne želite da koristite prednost kukija, molimo Vas da podesite internet pretraživač tako, da blokira kukije ili Vam traži dozvolu, pre nego što postavi kuki.

Pravo na informisanje

U svakom trenutku, bez naznake razloga i bez naknade, možete dobiti informacije o Vašim podacima koje čuva PERI. Ukoliko želite da PERI vaše lične podatke prestane da koristi u svrhu daljeg kontakta ili pak iste izbriše iz registra, na Vaš zahtev to će biti i učinjeno. U tom slučaju, molimo Vas obratite se povereniku za zaštitu podataka, gospodinu Jürgen Block.