You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Sistemske oplate u tunelogradnji

Sve veći značaj izgradnje infrastrukturnih objekata

Tunelogradnja doživljava veliku ekspanziju u svetu. Ovakva tendencija uslovljena je nezadrživim rastom individualnog transporta i kontinuiranim rastom industrije proizvoda i prometa robe, koja podrazumeva dostupnost svake tačke na Zemlji, što je brže moguće. Konstantna težnja ka „više, brže, dalje“ prilikom izgradnje mreže puteva korespondira sa zahtevima za uštedom vremena i novca, kao i izgradnjom bezbednih saobraćajnica.


Ubrzanje, decentralizacija i premeštanje

Maksima planiranja saobraćaja u današnje vreme glasi: U najkraćem mogućem roku bezbedno, pouzdano i bez problema stići od tačke A do tačke B. Ovo važi kao za ruralne oblasti, tako i za saobraćajem preopterećene gradove i metropole. Fokus saobraćajnih tokova je uglavnom na međunarodnim putevima, kako bi se spajale velike ekonomske regije.

Tuneli i mostovi su, u pozadini svega, najvažniji elementi saobraćajnih mreža. Oni premošćuju planine i vode, skraćuju razdaljinu, izbegavaju zaobilaznice, nivelišu visinske razlike i eliminišu raskršća i čvorišta. U isto vreme tuneli štite ljude i prirodu od buke i emisije štetnih gasova.


PERI: specijalista za uvid u celinu

Paralelno sa razvojem tunelogradnje, etablirali su se i stručnjaci u svim fazama planiranja i izvođenja radova, koji, zahvaljujući proverenim i u praksi potvrđenim metodama gradnje i umreženim informacionim i organizacionim strukturama, omogućavaju uspešnu realizaciju tako velikih projekata.

Timove za projektovanje tunelskih konstrukcija obično čine geolozi, geodete, stručnjaci za zemljane radove, fundiranje i izgradnju puteva, tehnolozi za proizvodnju betona kao i osobe zadužene za bezbednost na gradilištu i radu. Već i samo nabrajanje odaje prvi utisak o kompleksnosti ovakvih građevina. Među tim stručnjacima kompanija PERI stekla je međunarodnu reputaciju kao pouzdan partner u oblasti sistema oplata i skela i to u svim fazama projekta, od planiranja do završetka radova.


Osnovni principi i ciljevi tunelogradnje

Bitna uloga tehnologije betona

Beton kao građevinski materijal, omogućio je osnovnu definiciju sistemskih tipova konstrukcija u tunelogradnji. Zatim je usledilo poboljšanje i unapređenje metodologije, kojom se ovakvom tipu građevina pristupa korišćenjem standardnih sistema, gde su planiranje, koncept i izvođenje konsekventno usmereni na ekonomske principe.

Tokom ovog razvoja došlo je do značajne promene hijerarhije. Dok su se oplate i skele ranije nabavljale i bile neophodan materijal u proizvodnom procesu, svojim prelaskom u sisteme pretvorile su se u proizvodne i organizacione alatke. Danas, usko prožimanje višestruko primenljivih sistema predstavlja preduslov za uspešnu izgradnju infrastrukturnih objekata, pa samim tim i tunela.


Metod gradnje i noseće konstrukcije

Glavni kriterijumi prilikom izbora metoda gradnje kao i noseće konstrukcije su poprečni preseci tunela i njihove dužine. Osim toga, u obzir treba uzeti zakrivljenja i kosine duž tunela, kao i promenljive geometrije svetle visine i širine. Ove promene standardnog poprečnog preseka su neophodne, kako bi se integriasala proširenja (niše) za zaustavljanje vozila i hitne slučajeve, pristupne ili galerije za evakuaciju kao i objekti koji povezuju susedne tunelske cevi ili vode ka površini.

PERI nudi rešenja za četiri različita metoda gradnje:

 • otvoreni metod gradnje
 • metod miniranja
 • pokriveni iskop (cut-and-cover)
 • specijalni odnosno dodatni metod gradnje

Bez obzira na metod gradnje, u zavisnosti od geoloških uslova i planirane namene, na raspolaganju su različiti preseci nosećih konstrukcija. Jednostavna forma četvorougla predstavlja najekonomičnuju opciju. U zavisnosti od opštih uslova specifične prednosti nude i kružni, eliptični ili specijalni poprečni preseci.


Noseće konstrukcije u tunelogradnji


PERI rešenja u tunelogradnji i primeri projekata

Sva PERI rešenja u tunelogradnji zasnivaju se na samo jednom sistemu – VARIOKIT modularnom sistemu za inženjersku gradnju – nezavisno od toga, koliki je zahtevani stepen automatizacije prilikom montaže, demontaže ili premeštanja. Pritom, PERI sistemska rešenja uključuju sve faze tunelskih konstrukcija od izgradnje novih tunela, preko njihovog održavanja sve do remonta i sanacije.


Pregled PERI rešenja u tunelogradnji

Metod otvorenog iskopa: zasebni poprečni preseci.

Donja ploča, zidovi i gornja ploča poprečnog preseka tunela izvode se nezavisno jedno od drugog.

Okvirni uslovi

 • Dužina taktova do pribl. 30 m
 • Svetla visina pribl. 3 m do 10 m
 • Svetla širina shodno statičkim ograničenjima
 • Broj taktova max. 10

Metod otvorenog iskopa, delimično monolitni.

Zidovi i ploča se betoniraju istovremeno. Realizuju se korišćenjem dvaju zasebno pokretnih, strukturno nezavisnih oplatnih kolica za izradu tunela.

Okvirni uslovi

 • Dužina taktova do pribl. 25 m
 • Svetla visina pribl. 4 m do 10 m
 • Svetla širina pribl. 4 m do max. pribl. 20 m po kolicima
 • Broj taktova min. pribl. 10 do max. pribl. 60 taktova

Metod otvorenog iskopa, delimično monolitni.

Donja ploča i zidovi se betoniraju istovremeno. Zbog svoje apsolutne vodonepropusnosti, ovaj metod koristi se u slučaju prisutnosti podzemnih voda.

Okvirni uslovi

 • Dužina taktova do max. 15 m
 • Svetla visina pribl. 4 m do 8 m
 • Svetla širina pribl. 25 m
 • Broj taktova min. pribl. 10 do max. pribl. 60 taktova

Metod otvorenog iskopa, monolitni.

Donja ploča, zidovi i gornja ploča  se betoniraju istovremeno. Smanjenjem broja fuga postiže se visok stepen vodonepropusnosti kompletnog poprečnog preseka.

Okvirni uslovi

Varijanta sa lansirnom rešetkom:

 • Dužina taktova min. pribl. 10 m do max. 24 m
 • Svetla visina pribl. 3 m do pribl. 10 m
 • Svetla širina max. pribl. 20 m
 • Broj taktova min. 50 taktova

Varijanta sa kolicima:

 • Dužina taktova min. pribl. 10 m do max. 20 m
 • Svetla visina pribl. 4 m do pribl. 9 m
 • Svetla visina max. 18 m
 • Broj taktova min. 25 taktova

Metod miniranja.

Tunel se izvodi podzemno. Iskop za kružne ili ovalne poprečne preseke realizuje se miniranjem ili pomoću mašina za probijanje tunela.

Okvirni uslovi

 • Kratke razdaljine: kolica sa oplatom u kombinaciji sa prostornom skelom
 • Srednje razdaljine: primena sistemskih kolica sa oplatom, koja se horizontalno premeštaju
 • Više od 60 taktova: automatizovana upotreba kolica sa oplatom

Metod pokrivenog iskopa.

Ovaj metod omogućava minimalne izmene u saobraćaju. Neophodno iskopavanje vrši se samo do donje ivice buduće ploče tunela.

Okvirni uslovi

 • Dužina taktova do pribl. 30 m
 • Svetla visina pribl. 12 m
 • Svetla visina bez ograničenja
 • Broj taktova od 1 takta

Odstupanja od standardnih poprečnih preseka.

Neophodne izmene standardnog poprečnog preseka uslovljene izradom zaustavnih niša i pristupnih puteva za hitne službe, galerija za evakuaciju i slično.

Okvirni uslovi

 • Uz minimalne izmene kolica sa oplatom prilagođavaju se promenama poprečnog preseka
 • Zamena oplate između standardnih i odstupajućih poprečnih preseka izvodi se bez ograničenja

Prelazni tunel / nadzemni deo.

Kao prelazni objekti povezuju nadzemne saobraćajnice sa podzemnim rutama.

Okvirni uslovi

 • Oblik i dimenzija oplatne konstrukcije fleksibilno se prilagođavaju topografiji i pejzažu
 • Površinski izgled zidova portala može se realizovati po želji

Galerije / poluotvorene tunelske konstrukcije.

Poluotvorene tunelske konstrukcije sa prirodnim osvetljenjem s jedne strane ili odozgo. Galerije su samostalni ili dugački prelazni objekti.

Okvirni uslovi

 • Projektovanje i realizacija analogno metodama gradnje testiranim i proverenim u tunelogradnji
 • Pogodni su sve PERI sistemske oplate i skele, koje se koriste u tunelogradnji.

Održavanje tunelskih konstrukcija.

Skup građevinskih mera za održavanje, sanaciju ili rekonstrukciju postojećih tunelskih konstrukcija.

Okvirni uslovi

 • Sistemske komponente pogodne za sve gore pomenute metode u tunelogradnji
 • Temeljna analiza štete uzimajući u obzir tehničke i organizacione potrebe
 • Održavanje i planiranje procesa u skladu sa opštevažećim propisima.

PERI tehnologija sistema u tunelogradnji

Modularni koncept i benefit klijenata

Od samog početka PERI je sledio poseban modularni koncept, koji dva naizgled suprotstavljena cilja, vidi kao jedan, i spaja ih, u tehničkom smislu, tokom razvoja proizvoda i građevinskih komponenti. S jedne strane PERI sisteme oplata i skela karakteriše maksimalna jednostavnost montaže i rukovanja. S druge strane, zahvaljujući visoko standardizovanim komponentama, omogućavaju maksimalnu varijabilnost prilikom međusobnog kombinovanja kod specifičnih objekata.

Funkcionalno i logistički optimizovan koncept seže od nekoliko osnovnih komponenti sa integrisanim, samoosiguravajućim i podešavajućim spojnicama, preko izuzetno jasnog postupka montaže sistema oplata i skela, sve do korišćenja digitalnih instrumenata u fazama planiranja i realizacije, koji obezbeđuju nesmetano odvijanje projektnih procesa u tehničkom i logističkom smislu.

Radni procesi u tunelogradnji

Faze projekta prilikom izgradnje, održavanja i sanacije tunelskih objekata

Povod projekta

 • Novogradnja
 • Održavanje / popravka
 • Održavanje / sanacija

Faza planiranja

 • Izrada 2D / 3D planova
 • Odabir sistema oplata
 • Odabir šperploče
 • Definisanje procesa izgradnje
 • Izrada logističkog koncepta

 

Radovi u vezi sa oplatom

 • Montaža oplate
 • Prilagođavanje oplate
 • Premeštanje oplate
 • Demontaža oplate

Faza betoniranja

 • Nabavka / distribucija betona
 • Ugradnja betona
 • Sabijanje betona
 • Naknadna obrada betona

Širok spektar primene, bez premca: VARIOKIT modularni sistem za inženjersku gradnju

VARIOKIT modularni sistem za inženjersku gradnju zaista ima neiscrpan spektar primene. On je jedan od retkih sistema u svetu, koji  se bez ograničenja može koristiti u tunelogradnji, mostogradnji i inženjerskoj gradnji. Ovakv esencijalan benefit klijenata rezultat je visokog stepena standardizacije i sjajne mogućnosti kombinovanja standardnih komponenata korišćenjem svega tri ključna elementa:

 • univerzalnog čeličnog SRU profila
 • RCS penjajuće šine
 • i SLS navoja za velika opterećenja

To znači da VARIOKIT modularni sistem za inženjersku gradnju čini pribl. 80 % standardnih komponenata; ostalih 20% su, specifičnostima objkta prilagođeni, specijalni elementi. Osim toga, mogućnost iznajmljivanja standardnih PERI komponenata smanjuje procenat vezanog investicionog kapitala. Istovremeno, na taj način, PERI klijenti širom sveta imaju pouzdan pristup ogromnom broju skladišta sa tehnički i funkcionalno testiranim, kao i najbolje održavanim sistemskim komponentama i proizvodima. Još jednu značajnu ekonomsku prednost VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju predstavlja mogućnost njegovog proširenja u nezavisnu, hidraulično pokretnu „mašinu sa oplatom tunela“, koja precizno i automatski obavlja različite radne procese, koji se međusobno prožimaju.


Detaljnije informacije

Oplate u tunelogradnji - priručnik

Sve gore pomenute teme su detaljno opisane i ilustrovane slikama u PERI stručnoj brošuri „Oplate u tunelogradnji“. Mnogobrojne skice sistema ne samo da daju temeljnija objašnjenja specifičnih načina gradnje i situacija na gradilištu, već predstavljaju praktičan prikaz izvedenih projekata u tunelogradnji.

Na gotovo 100 od ukupno 160 stranica ovog stručnog priručnika nalazi se iscrpna dokumentacija projekataiz oblasti tunelogradnje. I ovde individualno usklađene skice sistema i slike velikog formata upotpunjuju predstavu specifičnih situacija na gradilištu i u saradnji sa PERIjem razrađenih i sprovedenih rešenja. Kako bi se projekti predstavili i iz perspektive specijalizovanih izvođača, osoblje gradilišta dalo je svoje mišljenje o korišćenim sistemima u skladu sa zahtevima projekta i obrazložilo odluke donesene u odgovarajućim situacijama.

Oplate u tunelogradnji - priručnik*

160 stranica vrednog stručnog znanja -  kompaktno, pregledno i u korak s praksom.

*na engleskom jeziku

Naručite stručnu brošuru