You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Weißenhorn

Od 1969. sedište i razvojno-proizvodni centar 

Naše usluge za Vaše projekte – oplate, skele i

inženjering na jednom mestu

Oplate

PERI nudi odgovarajući sistem oplate za sve tipove betonskih konstrukcija i komponenata. Proizvodni portfolio u potpunosti zadovoljava različite metode gradnje i granične uslove širom sveta.

Skele

PERI skele imaju širok spektar primene. Bez obzira da li je u pitanju ramovska ili modularna skela, njihova fleksibilnost omogućava veliku iskorišćenos materijala.

Inženjering

U  PERIju inženjering ne podrazumeva samo razvoj proizvoda i tehničko planiranje. PERI inženjering sinonim je pre svega i za detaljno ispitivanje i optimizaciju sveobuhvatnih procesa u oblasti oplata i skela.

Konstantan rast od osnivanja – priča o uspehu

PERI danas može da se osvrne na više od 50 godina iskustva. Velika inovativna snaga i pravovremena internacionalizacija su okosnice globalnog uspeha i konstantnog razvoja. Orijentisanost prema klijentima, sistemi visokog kvaliteta i velika kompetentnost su stvorili poverenje, na osnovu kojeg je naša kompanija postala vodeći brend u svetu.

* Rast prometa PERI grupe u milionima €

PERI internacionalno – sa preko 70 ćerka firmi širom sveta

Naši stručnjaci su prisutni u gotovo svakoj zemlji sveta, uvek dostupni klijentima. Iz takve međunarodne aktivnosti sa najrazličitijim zahtevima generišemo temeljno stručno znanje u svim oblastima i na svim tržištima. Stručno znanje rado prenosimo našim klijentima. Na taj način iz lokalnih saznanja nastaje globalno znanje – za efikasne i bezbedne procese građenja kao i visokokvalitetne rezultate.

PERI lokacija

Održivost kao princip – od razvoja do transporta

Održivost ima čvrstu poziciju u našem poslovanju. Sam razvoj proizvoda je u skladu sa maksimalnom iskorišćenošću materijala. Izbor i nabavka repromaterijala vrši se u skladu sa principom ekološke održivosti, npr. drvo koje koristimo u proizvodnji, svojim najvećim delom potiče iz sertifikovanih šumskih oblasti.

Nove tehnologije i efikasni proizvodni procesi obezbeđuju najviši kvalitet i dug upotrebni vek PERI sistema, što zauzvrat utiče pozitivno na korišćenje resursa. Strateški pozicionirani logistički centri obezbeđuju kratak put isporuke i konstantno se optimizuju razvojem inteligentnih transportno-logističkih mreža.

Bioelektrana u proizvodnom pogonu u Weißenhornu simboliše odgovornost  i princip održivog razvoja u svim fazama. Piljevina koja nastaje kao otpad tokom proizvodnog procesa koristi se za proizvodnju toplotne i električne energije, kojom se odmah snadbeva proizvodni pogon.