You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett javna stepeništa

Pregled

PERI UP je rešenje za privremena stepeništa na javnim mestima. Najčešće se koriste za pristup tribinama, privremenim pešačkim mostovima ili kao zamena za stepenice prilikom renoviranja. Kod ove vrste stepeništa izuzetno je važno ispuniti visoke zahteve po pitanju dozvoljenog opterećenja, dimenzija gazišta kao i rasporeda podesta i zaštitnih ograda. Prilikom upotrebe PERI UP javnih stepeništa fokus je na bezbednosti korisnika.

Različiti tipovi montaže korišćenjem istih sistemskih elemenata
kao jednoredno ili višeredno stepenište, kao ugaono stepenište ili kao stepenišni toranj

Ispunjava aktuelne zakonske regulative
oblik stepeništa i postavljanje podesta ispunjavaju propise za javnu upotrebu

Za masovna okupljanja
Dozvoljeno korisno opterećenje 7,50 kN/m²


Tehnički podaci

 • Stepenište u širinama od 150 cm, 200 cm ili 250 cm
 • Može se koristiti na javnim mestima
  • kao jednoredno stepenište
  • kao višeredno stepenište
  • kao ugaono stepenište
  • kao stepenišni toranj sa ili bez otvora
 • Osnova stepenišnog tornja ≥ 3,25 m x 5,50 m
 • Ispunjava zahteve u vezi postavljanja podesta, dimenzija gazišta, bezbednosnih barijera i penjanja preko ograde kao i obezbeđenje od vandalskog ponašanja na javnom mestu
 • Dozvoljeno korisno opterećenje 7,5 kN/m², opterećenje gelendera do 2,0 kN/m