You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT sistem za spregnute konstrukcije

Pregled

Tehničke karakteristike

Pri izradi čeličnih spregnutih konstrukcija koriste se konstruktivni materijali shodno njihovim specifičnim svojstvima. Tako postoje elementi izrađeni od čelika, koji preuzimaju silu zatezanja i armirano-betonski elementi, koji preuzimaju pritisak. U prvom koraku postavlja se čelični nosač u formi I-nosača ili sandučastog poprečnog preseka. Zatim se na gornji pojas čelične krletke postavljaju oplatna kolica koja služe kao nosač oplate konzolnog prepusta. Kolica se, u zavisnosti od dužine mosta, premeštaju metodom šahovskih polja ili u slučaju korišćenja dva seta kolica, sa kraja prema sredini raspona.

S druge strane, prilikom izrade manjih mostova biraju se ekonomičnija rešenja, budući da bi primena oplatnih kolica bila neracionalna zbog kratkoročne uposlenosti opreme. U tim slučajevima koriste se rešetkasti nosači u kombinaciji sa konzolama.

Postupak

Kao element oplate na kolicima za izradu spregnutih konstrukcija koriste se nosači. Najčešće je donja ivica konzolnog prepusta ravna, nagnuta površina, tako da je formiranje elemenata relativno jednostavno. Povećani zahtevi su na nosećoj konstrukciji, kolicima za spregnute konstrukcije ili na nosećoj konzoli. Noseća konstrukcija mora da omogući podešavanje nagiba konzolnog prepusta, kao i prilagođavanje uzdužnom i poprečnom nagibu mosta.


Kolica sa oplatom

Osnovu kolica sa oplatom predstavlja uzdužni rešetkasti nosač koji se sastoji od primarnih sistemskih nosača HD 200. Dužina se modularno prilagođava.

Poprečne jedinice oplate su kompletno sastavljene od sistemskih VARIOKIT elemenata, čime je omogućeno idealno prilagođavanje geometriji objekta.


VARIOKIT sistem omogućava slobodan izbor uticajne širine bočne oplate. Na taj način moguća je optimalna statička iskorišćenost materijala, što dovodi do izuzetno ekonomičnih rešenja.

Kolica se pomeraju putem točkića za velika opterećenja, koji se nalaze na stolicama čelične konstrukcije. Kako su točkići za velika opterećenja mobilni, moguć je prolaz i pri uskim radijusima.


Izrada pešačkih staza ili venaca

Korišćenjem standardnog VARIOKIT materijala, montiraju se konzole u zavisnosti od osnove.

Proširenjem VARIOKIT modularnog sistema nekolicinom elemanata za ankerovanje dobijaju se iznajmljiva rešenja za različite primene. Kao rezultat imamo mogućnost postavljanja ankera “odozgo” ili “odozdo”.

U skladu sa principima VARIOKIT sistema i u ovom slučaju moguće je optimalno opteretiti komponente izborom uticajne površine u cilju iznalaženja najekonomičnijeg rešenja.

Download

 

SR

VARIOKIT