You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Tržni centar Delta City, Novi Beograd, Srbija

Podaci o projektu

Lokacija: Novi Beograd, Србија

Delta City prvi pravi šoping-mol u Srbiji. Na ukupno 80.000 m² nalazi se preko 120 najraznovrsnijih prodavnica, multipleks bioskop, kuglana, restorani itd...

Izgradnja ovog trospratnog objekta sa podzemnom garažom trajala je svega godinu dana.

Zahtevi

  • Izrada  kompletnog rešenja i isporuka neophodnih sistema oplata za izradu zidova i međuspratnih konstrukcija kao i nosive skele i sigurnosnih radnih platformi

Klijent

GP Porr d.o.o, Beograd

Benefit klijenta

  • Detaljna izrada projekta i razrada koncepta oplata i skela omogućila je optimalno međusobno prilagođavanje sistema, što je pozitivno uticalo na ukupan proces gradnje
  • Primena PERI UP Rosett nosive skele prilikom izrade visokih tavanica predstavlja najekonomičniju alternativu
Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa firmom PERI. Kompletna usluga odnosno inženjering, tehnička podrška i isporuka opreme je za svaku pohvalu. Sistemi TRIO, RAPID i PERI UP su sigurni i fleksibilni u svojoj primeni. PERI UP se izuzetno brzo montira i lako prenosi
Franz Sömenek
Poslovođa

Izuzetno smo zadovoljni saradnjom sa firmom PERI. Kompletna usluga odnosno inženjering, tehnička podrška i isporuka opreme je za svaku pohvalu. Sistemi TRIO, RAPID i PERI UP su sigurni i fleksibilni u svojoj primeni. PERI UP se izuzetno brzo montira i lako prenosi.

PERI rešenje

  • Pomoću TRIO ramovske oplate pri izradi zidova postignut je visok kvalitet vidljivog betona
  • Za izradu stubova, od armiranog betona, različitih poprečnih preseka od 50 x 50 cm do 60 x 80 cm korišćena je TRIO oplata stubova
  • Zahvaljujući MULTIFLEX oplati međuspratnih konstrukcija postignuti su odlični rezultati uprkos različitim osnovama. PERI UP Rosett nosiva skela korišćena je prilikom izrade tavanica od 6,00 do 17,40 m