You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ALPHAKIT

Pregled

ALPHAKIT predstavlja novo modularno rešenje za rešetkaste nosače visine do 30 m i pešačke mostove sa širinom polja do 27,75 m. Sistem karakteriše brza montaža i proveren način povezivanja bolcnama.

Jednostavna predmontaža bez upotrebe krana
zahvaljujući laganim komponentama

Brza i bezbedna montaža
zahvaljujući visokonosivim spojevima sa maksimalno 2 bolcne i osiguračem po spoju

Mali broj osnovnih elemenata
i varijabilne mogućnosti primene čine sistem jednostavnim i ekonomičnim


Nosivi tornjevi sa rešenjem za prilaz

ALPHAKIT toranj prenosi velika opterećenja oplate prilikom betoniranja na licu mesta, korišćenja prefabrikovanih betonskih elemenata, kao i armiranobetonskih konstrukcija. Dozvoljeno opterećenje iznosi do 300 kN po vertikali.

Zahvaljujući navojnoj glavi moguće je prilagođavanje visine  +/- 75 mm. Bez opterećenja, navojna glava se jednostavno ručno podešava. Pod opterećenjem, kontrolisano podizanje i spuštanje navojne glave obavlja se korišćenjem hidrauličnog mehanizma HD.

Hidraulični mehanizam HD sastoji se od cilindra za podizanje i ručne pumpe. Na manometru se mogu očitati kako pritisak [bar] tako i sila [kN]. Potrebna je samo jedna HD hidraulična jedinica po tornju.

Prilazno stepenište omogućava bezbedan pristup navojnoj glavi. Brzo se montira – konektor merdevina se kači na horizontalni subić i osigurava klinom.

Područje primene ALPHAKIT tornjeva

  • Visina tornjeva do 30,00 m
  • Montaža i demontaža oplate pod opterećenjem korišćenjem mobilnog hidrauličnog mehanizma HD
  • Podešavanje visine +/- 75 mm putem navojne glave

Dozvoljeno opterećenje

  • Do 300 kN/po vertikali

Rešetkasti nosači

ALPHAKIT rešetkasti nosač služi za prenošenje opterećenja prilikom izrade betona na licu mesta ili korišćenja prefabrikovanih elemenata u mostogradnji i visokogradnji.

Osim na nosivi toranj, rešetkasti nosač može biti postavljen na nosač glavne grede ili na čelični profil. Na taj način moguće je ekonomično realizovati privremeno podupiranje pomoću rešetkastih nosača npr. u izgradnji industrijskih objekata ili objekata kulture.

Poprečne dijagonale u paketu rešetkastog nosača povezuju gornji i donji pojas, čime obezbeđuju dodatno ukrućenje.

Oblast primene ALPHAKIT rešetkastog nosača

  • Rasponi do 27,75 m

Dozvoljeni momenat savijanja jednog segmenta

  • do 800 kNm

Pešački most

ALPHAKIT pešački most služi kao privremena nosiva skela, kojom se kreću pešaci.

prilikom primene ALPHAKIT konstrukcije kao pešačkog mosta mogu se realizovati širine pojedinačnih polja i do 28,75 m. Uz privremenu središnju potporu, širina sistema se može fleksibilno prilagoditi i proširiti. Elementi sistema PERI UP koriste se za patosnice i bočnu zaštitu.

Oblast primene ALPHAKIT pešačkog mosta

  • Max. dužina pojedinačnog raspona: 28,75 m
  • Standardna širina: 2,5 m
  • Standardna visina: 2,5 m (konstruktivno)