You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Putnički terminal luke Gaženica, Zadar, Hrvatska

Podaci o projektu

Lokacija: Zadar, Хрватска

 • Izgradnja novog putničkog i trajektnog terminala luke Gaženica u Zadru
 • Dvospratna zgrada putničkog terminala na površini od 25.000 m²

Zahtevi

 • Visoki zahtevi u pogledu bezbednosti na radu i kvaliteta betonskih površina
 • Kompleksna osnova objekta sa velikim spratnim visinama
 • Kružni stubovi u obliku slova V prečnika i do 100 cm

Klijent

Glavni izvođač radova

STRABAG d.o.o. Zagreb, Hrvatska, sekcija MU-CC

Benefit klijenta

 • Brz napredak radova zahvaljujući optimalno usklađenom rešenju oplata i skela
 • Bezbedno i ekonomično izvođenje radova
 • Pravovremena isporuka velikih količina materijala
 • Brza montaža oplate temelja i bočnih zidova korišćenjem lagane DUO sistemske oplate, bez upotrebe krana
 • Značajna ušteda vremena zahvaljujući mogućnosti premeštanja TRIO panela velikih dimenzija pomoću krana
 • Fleksibilno rešenje oplate ploče i kod velikih visina podupiranja
 • Smanjene zalihe materijala na gradilištu zahvaljujući mogućnosti rane demontaže panela SKYDECK oplate ploče
Portret Marko Rados, rukovodilac projekta, STRABAG d.o.o. Zagreb, Hrvatska, sekcija MU-CC
Marko Rados
Projektleiter

Za realizaciju projekta ovih razmera PERI nam je ponudio idealnu kombinaciju sistema, koja nam je omogućila izuzetan kvalitet izvedenih radova i maksimalnu bezbednost. Već dugi niz godina sarađujemo sa firmom PERI. Kao rezultat naše saradnje nastala su optimalna tehnička rešenja uz pravovremenu isporuku velikih količina materijala. Uprkos velikim visinama podupiranja izuzetno smo zadovoljni napretkom radova.

PERI rešenje

 • Planiranje i isporuka sveobuhvatnog rešenja oplata i skela na jednom mestu
 • Specijalno prilagođena PERI SRS kružna oplata za izradu stubova prečnika 95 cm i 100 cm
 • Konstrukcija sačinjena od SRU čeličnih profila i navoja za velika opterećenja VARIOKIT modularnog sistema za inženjersku gradnju za podupiranje oplate stubova nagnute pod uglom od 60 stepeni
 • PERI UP Flex nosiva skela kao radna platforma koja se, zahvaljujući sistemskom rasteru od 25 cm, fleksibilno prilagođavala dijagonalnoj formi stubova
 • TRIO oplata za realizaciju stubova kvadratnog poprečnog preseka
 • MULTIFLEX oplata ploča fleksibilno prilagodljiva specifičnoj osnovi objekta zahvaljujući slobodnom kombinovanju i rasporedu nosača