You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIPROP aluminijumski podupirači

Pregled

MULTIPROP podupirači mogu da se koriste pojedinačno ili, u kombinaciji sa MULTIPROP ramovima, kao tornjevi odnosno stolovi za podupiranje. U poređenju sa čeličnim podupiračima, MULTIPROP izrađen od aluminijuma, optimizovan za 100 kN, nosi znatno veće opterećenje uz istovremeno mnogo manju sopstvenu težinu. Pomoću ramova različitih dužina obrazuju tornjeve za podupiranje kvadratne ili pravougaone osnove, koji se optimalno prilagođavaju uslovima na gradilištu. Ramovi istovremeno služe i kao nosači zam obloge i bočnu zaštitu na radnom nivou.

Smanjen broj neophodnih podupirača
zahvaljujući njihovoj visokoj nosivosti i do 100 kN

Osmišljeni detalji
kao što su samočisteći navoj, matica za podešavanje i kontinualno podešavanje

Brzo podešavanje visisne
zahvaljujući ugraviranoj mernoj skali na unutrašnjoj cevi, označena je ukupna dužina podupirača

Praktičan konektor
za MRK ram, štedi vreme neophodno za šrafljenje


Tehničke karakteristike

 • Aluminijumski podupirači sa polimernom zaštitom, za prenošenje vertikalnog opterećenja, pogotovo kod oplate ploča; u kombinaciji sa ramovima, kao tornjevi za prenošenje vertikalnog opterećenja sa većih visina
 • Shodno atestu opterećenje po vertikali iznosi 100 kN
 • Maksimalna tipski atestirana visina konstrukcije (toranj za podupiranje sa MRK ramom): 14,40 m odn. 14,90 m (sa nastavkom MP 50)
 • Atestiran
 • Dužine: do 1,20 m | 2,50 m | 3,50 m | 4,80 m | 6,25 m
 • Dimenzije čeličnih MRK ramova: 62,5 cm | 75 cm | 90 cm | 120 cm | 137,5 cm | 150 cm
 • Dimenzije aluminijumskih MRK ramova : 201,5 cm | 225 cm | 230 cm | 237 cm | 266 cm | 296 cm
 • Navoj za kontinualno podešavanje visine podupirača bez premeštanja bolcni
 • Dijapazon podešavanja pri svakom obrtu 2,20 m (MP 480)
 • Fino podešavanje pri svakom obrtu 36 mm
 • Sigurnosni sistem sprečava slučajno proklizavanje unutrašnje cevi

Pojedinačni podupirači

Aluminijumski podupirači – velika nosivost i mala težina

MULTIPROP podupirači su izrađeni od aluminijuma i samim tim izuzetno lagani, npr. MP 350 teži samo 19,40 kg. Zahvaljujući mogućnosti ekstenzije od 1,95 m do 3,50 m pokrivaju 90% standardne primene u visokogradnji.

Promišljeni detalji obezbeđuju dug upotrebni vek; profili izrađeni od legure aluminijuma otporni su na oštećenja, koja se javljaju npr. prilikom pada podupirača. Izbor materijala i forma su međusobno optimalno usklađeni. MULTIPROP navoj je samočisteći, a matica za podešavanje obezbeđuje jednostavno otpuštanje.

MULTIPROP podupirači MP 250, 350, 480 i 625 su zvanično odobreni od strane nemačkog Instituta za građevinsku tehniku u Berlinu, Br. Z-8.312-824.

Tehničke karakteristike

Dužine, težine i maksimalna nosivost
MP 120 (0,80 – 1,20 m) 10,10 kg;  102 kN
MP 250 (1,45 – 2,50 m) 15,40 kg; 99,3 kN
MP 350 (1,95 – 3,50 m) 19,40 kg:    96 kN
MP 480 (2,60 – 4,80 m) 24,80 kg:    94 kN
MP 625 (4,30 – 6,25 m) 34,60 kg: 57,9 kN

Ostali tehnički detalji

 • Ugrađena merna traka
 • Kontinualno podesiv, samočisteći, četvorostruki navoj
 • Robustna, visokokvalitetna matica
 • Spoljašnja cev ima polimernu zaštitu, profil je stabilan i elastičan = robustan
 • Integrisani sistem protiv priklještenja
 • Širok asortiman dodatnog pribora: konektori za podupirače; MRK ramovi; MKK krstasta glava i MKF stopa

Sistem

Ekonomični kao nosivi tornjevi ili u kombinaciji sa modularnim stolovima

MULTIPROP podupirači povezani ramovima mogu se koristiti ispod modularnih stolova ili kao nosivi tornjevi. Opterećenje po vertikali do 100 kN omogućava ekonomično prenošenje opterećenja. MULTIPROP ramovi se optimalno prilagođavaju uslovima na gradilištu (bez obzira da li su montirani kvadratno ili pravougaono). MULTIPROP ramovi mogu da se koriste kao nosač platformi ili bočna zaštita prilikom montaže radne skele.

MULTIPROP profil omogućava jednostavnu i brzu montažu ramova. Pritom, isti ram može biti povezan na spoljašnju kao i na unutrašnju stranu cevi, bez uticaja na razmak podupirača (sistemske dimenzije). Klin na ramu se jednostavno pričvršćuje udarcem čekića. Specijalan alat nije neophodan. Predmontaža MULTIPROP tornjeva uglavnom se vrši na tlu.

 • Visoka nosivost do 100 kN i mala težina svih komponenata
 • Pričvršćivanje ramova kako na unutrašnju, tako i na spoljašnju cev
 • Integrisana merna skala pojednostavljuje montažu
 • MULTIPROP ramovi mogu da se koriste kao nosači platforme
 • Optimalno prilagođavanje osnovi: visoka iskorišćenost kapaciteta zahvaljujući različitim dimenzijama ramova (12 dimenzija)
 • Dimenzije ramova: MRK 62,5/75/90/120/137,5/150 (čelik) MRK 201,5/225/230/237/266/296 (aluminijum)
 • Težina: MP350=19,40 kg; ram=max.14,80 kg
 • 75 tipski testiranih dijagrama
 • Navoj / fleksibilnost spuštanja: MP350 ls=155 cm MP480 ls=220 cm
 • Poseban dodatni pribor: ramovi (visina 50 cm) pogodni kao nosači za patosnice i bočne ograde. Patosnice 150 x 60 i 225 x 60 sa prolaznicom ili bez nje